Какво ни дава Биорезонансната диагностика?

Цялостна диагностика на човек с най-съвременна Биорезонсна апаратура. Биорезонасната диагностика дава резултат за моментното здравословно състояние на организма по органи и системи, както и за наличието на всички видове паразити /вируси, бактерии/, енергийното състояние на чакрите.
Дава бърза и нагледна оценка на общото състояние на здравето на човек с информация за отделни органи и системи, като се отчитат не само процесите, протичащи вътре в организма, но и неговото взаимодействие с обкръжаващата го среда. Това дава добра възможност навреме да се предприемат превантивни мерки и да бъде прекъснато развитието на заболяването.

Този метод позволява диагностика на:

Органи и системи

Цялостна диагностика на всички органи и системи в човешкото тяло. Определяне на тяхното моментно състояние и причината за зараждане на болестта. Този съвременен подход за диагностика съчетава знанията на източната медицина за холастичното здраве на човешкия организъм и достиженията на науката.

Енергоинформационна система – Аура

Аурата е нашият енергиен защитник. Всеки сегмент от нея ни дава точни данни за състоянието на съответния орган или система в тялото. Нарушената цялост на Аурата е сигнал къде в тялото е настъпил енергиен дисбаланс или излишък на енергия – и двете състояния водят до различни заболявания.

Енергоинформационна система – Чакри

През нашите енергийни центрове – Чакри постъпва най- фината енергия в човешкото тяло. Състоянието на Чакрите е определящо за здравето на органите, които Чакрите снабдяват с енергия. Всяко чувство – гняв, страх, радост, стресът, фобиите, напрежението често блокират чакрите и пораждат болест.

8D – LRIS Биорезонас дава ясна представа за „проводимостта“ на енергията през тези центрове, а от там и за нашето здраве.